Registre
* Aquest camp és requerit Camp obligatori | Aquest camp és visible en el perfil Camp visible en el seu perfil | Aquest camp NO és visible en el perfil Camp no visible en el perfil | Informació per a: ? : Moveu el ratolí sobre la icona per a veure la descripció del camp Informació: Porta el ratolí a l'icona

logo  
* Aquest camp és requerit Aquest camp és visible en el perfil Informació per a: Nom : Introduïu el seu nom complet.
* Aquest camp és requerit Aquest camp és visible en el perfil Informació per a: Cognoms : Introduïu els seus cognoms.
* Aquest camp és requerit Aquest camp NO és visible en el perfil
Aquest camp és visible en el perfil
* Aquest camp és requerit Aquest camp NO és visible en el perfil
* Aquest camp és requerit Aquest camp és visible en el perfil
Aquest camp és visible en el perfil
* Aquest camp és requerit Aquest camp NO és visible en el perfil Informació per a: Telèfon : Introdueixi el telèfon de contacte, independent si és fix o mòbil
* Aquest camp és requerit Aquest camp és visible en el perfil Informació per a: Nom del seu fill : Introdueixi el nom del seu fill o filla inscrita en l´Esplai Arrels.
* Aquest camp és requerit Aquest camp és visible en el perfil Informació per a: Seccions : Seleccioni la secció actual en la qual el seu fill ó filla es troba inscrit en l´Esplai Arrels
Aquest camp és visible en el perfil Informació per a: Nom del seu segon fill : Introdueixi el nom del seu segon fill o filla inscrita en l´Esplai Arrels.
Aquest camp és visible en el perfil Informació per a: Seccions : <p>
	Seleccioni la secció actual en la qual el seu fill ó filla es troba inscrit en l´Esplai Arrels</p>
Aquest camp és visible en el perfil Informació per a: Nom del seu tercer fill : Introdueixi el nom del seu tercer fill o filla inscrita en l´Esplai Arrels.
Aquest camp és visible en el perfil Informació per a: Seccions : <p>
	Seleccioni la secció actual en la qual el seu fill ó filla es troba inscrit en l´Esplai Arrels</p>
* Aquest camp és requerit Aquest camp és visible en el perfil Informació per a: Nom d'usuari/a : Introduïu un nom d'usuari/a vàlid. Sense espais, almenys de 3 caràcters i que contingui 0-9,a-z,A-Z
* Aquest camp és requerit Aquest camp NO és visible en el perfil Informació per a: Contrasenya : Introduïu una contrasenya vàlida. Sense espais, almenys de 6 caràcters i que contingui lletres minúscules i majúscules, nonbres i símbols
* Aquest camp és requerit Aquest camp NO és visible en el perfil Informació per a: Verifica contrasenya : Introduïu una contrasenya vàlida. Sense espais, almenys de 6 caràcters i que contingui lletres minúscules i majúscules, nonbres i símbols
* Aquest camp és requerit Aquest camp NO és visible en el perfil Informació per a: Correu electrònic : Introduïu una adreça de correu electrònic vàlida. Se enviarà un correu de confirmació a aquesta direcció després del registre.
 
* Aquest camp és requerit Camp obligatori | Aquest camp és visible en el perfil Camp visible en el seu perfil | Aquest camp NO és visible en el perfil Camp no visible en el perfil | Informació per a: ? : Moveu el ratolí sobre la icona per a veure la descripció del camp Informació: Porta el ratolí a l'icona